Kurumsal İletişim Departmanı İletişim

Beste TAYCI

Kurumsal İletişim Departmanı - Uzman

Tel: 0216 578 01 11 ( 1061)

beste.tayci@istek.org.tr

istekkart@istek.org.tr