Eğitim ve Gelişim Departmanı Eğitimler

GRUP BİLİNCİ EĞİTİMLERİ

Birim içi ve birimler arası çalışmalarda, grup farkındalığı yaratarak, güven ve hedef odaklı çalışma pratikleri içerisinde kurumun gücünü, çalışanlarına verdiği önemi vurgulamak ve kurumsal aidiyet duygusunun gelişimine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Eğitimler

 •  Grup Bilinci – Model Olmak
 •  Kurumsal Motivasyon
 •  Turizm Motivasyon - I
 •  Turizm Motivasyon - II

ETKİLİ İLETİŞİM EĞİTİMLERİ

Yaşamın her alanında, başarı ve mutluluğun anahtarı etkili iletişimdir. Kendini doğru ifade edebilmek, karşındakini doğru anlamak temelinde, çalışanlara etkili iletişim becerileri kazandırarak verimliliği, iş ve yaşam kalitesini artırmak hedeflenmiştir.

Eğitimler

 •  Beden Dili
 •  Çağrı Merkezi – İletişim
 •  Doğru, Güzel ve Etkili Konuşma
 •  Duygusal Zeka
 •  Eğitim Değerlendirme
 •  Etkili İletişim
 •  Güzel Konuşma Eğitimi
 •  İkna Teknikleri
 •  İletişim Teknikleri
 •  İletişim, Motivasyon ve Beden Dili
 •  Uygun Davranış ve Etkili İletişim
 •  Müşteri İlişkileri İletişimi
 •  Kat Hizmetlerine Giriş
 •  Kişisel Gelişim
 •  Performans Görüşmelerinde İletişim Dili
 •  Video ile İletişim
 •  Yaratıcı Drama Yöntemiyle Etkin İletişim
 •  Yazılı ve Sözlü İletişim

TAKIM – MOTİVASYON EĞİTİMLERİ

Çalışma hayatında, grup dinamikleri ve uyum, bireysel başarıdan çok daha önemli olarak görülmektedir. Bu eğitimlerde, takım ruhunu geliştiren grup içinde bireylerarası etkileşim, yönetim şekilleri, roller ve görev dağılımının önemi konuları işlenmektedir.

Eğitimler

 •  Grup Bilinci – Takım Olmak
 •  Motivasyon ve Takım Çalışması
 •  Planlama ve Takım Çalışması
 •  Yaratıcı Drama Yöntemi ile Takım Çalışması

ETKİN YAŞAM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ

Etkin ve başarılı sonuçlar alabilmek için hayatımızın tüm safhalarında karşılaşabileceğimiz stres ve baskı faktörlerini tanımak ve kontrol etmek önemlidir. Bu eğitimler, stresi kontrol edebilmek ve onunla yaşamamızı, çalışma verimimizi azaltmadan, etkin çalışmamızı sağlayacak tekniklerin öğrenilmesini amaçlar.

Eğitimler

 •  Stres Yönetimi ve İç Motivasyon
 •  Stres Yönetimi ve Motivasyon
 •  Zor İnsanlarla Mücadele

KURUMSAL KÜLTÜR EĞİTİMLERİ

Eğitimin amacı, çalışanların işlerinde buldukları tatmini, verimi ve bütün olarak organizasyonun performansını yükseltmektir. Bu yönüyle ele alındığında, işe yeni alınan kişilere uygulanmakta olan Kurumsal Kültür Eğitimleri çalışanın verimliliğinin artırılması açısından anahtar rol üstlenmektedir. Kurumsal Kültür Eğitimleri, çalışanın iş ortamına uyum sağlamasında, şirket kültürüne adapte olabilmesinde kullanılan en etkili verimlilik artırıcı yöntemlerden biri olarak görülmektedir.

Eğitimler

 •  Oryantasyon
 •  Kurumsal Kültür ve İletişim

YÖNETİCİ EĞİTİMLERİ

Eğitim kurumumuzda yönetimsel ve idari görevlerini sürdürmekte olan çalışanlarımızın, mevcut bilgi ve tecrübelerini paylaşabilecekleri ve kendilerine yönetimsel olarak yeni gelişim alanları kazandırabilecekleri bir akışı hedeflemektedir.

Eğitimler

 •  Yöneticiler İçin İletişim Yönetimi
 •  Yöneticiler İçin Koçluk
 •  Yöneticiliğin Temel Esasları – I
 •  Yöneticiliğin Temel Esasları – II

LİDER AKADEMİSYEN EĞİTİMLERİ

Üniversitelerde çalışan akademisyenler hem bilgi ve tecrübeleri ile hem de örnek davranışları ile geleceğin başarılı bireylerine model olmaktadır. Gerektiğinde, öğrencileri yönetmek ve yönlendirme görevini de yürüten akademisyenlerin, liderlik özelliklerinin psikolojiye dair temel bilgilerle desteklenmesi bu nedenle önem taşımaktadır.

Eğitimler

 •  Lider Akademisyen
 •  Lider Öğretmen

YARATICI DRAMA İLE İNGİLİZCE EĞİTİMLERİ

Eğlenceli ve uygulama ağırlıklı eğitimler yaratıcı drama yoluyla akılda kalıcı yöntemlerle işlenmektedir.

Eğitimler

 •  Beginner
 •  Elementary
 •  Pre Intermediate
 •  Intermediate
 •  Upper Intermediate
 •  Advance

ENGELSİZ YAŞAM YÖNETİMİ SEMİNERLERİ

Hukuki zorlamalardan daha önemli olarak, toplumsal sorumluluklarımız gereği, engeli olan kişilere ve bireysel farklılıklara önem verecek bir hizmet anlayışı, çağdaş yaşamın bir gerekliliğidir. Bu eğitimler yalnızca özel gereksinimli bireylerle olan iletişimi güçlendirmez, bundan daha fazla olarak çalışanların birbirleriyle uyumlu ve etkili iletişim kurmalarını da destekler ve iş yeri performansını, verimliliği ve çalışanların mutluluğunu da öngörür.

Eğitimler

 •  Ayrımcılık ve Önyargılarla mücadele Eğitimleri
 •  Engeli Olan Personel İçin Kişisel Gelişim

TERAPÖTİK İLETİŞİM EĞİTİMLERİ

Bireylerin daha iyi olabilmelerini ve sağaltımı hedefleyen ve bu amaca yönelik yapılan iletişimi “terapötik iletişim” olarak tanımlayabiliriz. Bağ kurmak, güven, saygı, empati kurmak, yaratıcı olmak, çevre ve toplumsal farkındalık bu eğitimin bileşenlerini oluşturmaktadır.

Eğitimler

 •  Nefes Al Semineri (foto ekle)
 •  Fotoğrafçılık ve Görsel Teknikleri Eğitimi (sergiden ve çekilen fotolardan fotolar ekle)
 •  Yaratıcı Kolaj ile Motivasyon (foto ekle)
 •  Yaz- Yönet – Oyna (foto ekle)